Taisyklės

Taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  • 1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje grazidovana.lt (toliau – “e-parduotuvė”).
 • 2. Asmens duomenų apsauga
  • 2.1. Jūs, norėdami užsisakyti prekių e-parduotuvėje, turite užsiregistruoti e-parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. Jūs patvirtinate šias taisykles ir sutinkate, jog Jūsų nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bei sutinkate, kad Jūsų nurodytas elektronini pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  • 3.1. Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę savo duomenis registracijoje, pasirinkę mokėjimo ir pristatymo būdą, susipažinę su šiomis taisyklėmis, pažymėję „Aš susipažinau su taisyklėmis“ varnelę, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti prekes“.
  • 3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.
 • 4. Jūsų teisės
  • 4.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
  • 4.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešant apie tai mums raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės(-ių) pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
   • 4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir kai Jūs pažeidėte pakuotės apsaugas;
   • 4.2.2. Kosmetikos ir parfumerijos, higienos prekių pardavimo;
   • 4.2.3. Apatinių drabužių pardavimo;
  • 4.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teisė Jūs galite pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 5. Jūsų įsipareigojimai
  • 5.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kaina;
  • 5.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti.
  • 5.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 • 6. Mūsų teisės
  • 6.1. Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jums galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją.
  • 6.2. Mes turime teisę iš anksto nepranešę Jums anuliuoti užsakymą, jeigu Jūs, nesumokate už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • 6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
  • 6.4. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
 • 7. Mūsų įsipareigojimai
  • 7.1. Mes įsipareigojame šiose Taisyklėse ir e-parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  • 7.2. Mes įsipareigojame gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvė registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 2 skyriuje nustatytus atvejus.
  • 7.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekė, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, gražinti Jums sumokėtus pinigus.
 • 8. Prekių pristatymas
  • 8.1. Jūs, užsakydami prekes, galite pasirinkit prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti e-parduotuvės teikiama pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Mūsų atsiėmimo punkte.
  • 8.2. Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.
  • 8.3. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (šlapia, suglamžyta ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Mums ar mūsų įgaliotam atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Mes esame atleidžiami nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  • 8.4. Visais atvejais Mes esame atleidžiami nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl Jūsų kilusių aplinkybių.
  • 8.5. Mes prekes pateikiame Jums vadovaudamiesi e-parduotuvėje prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Mūsų sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Jūs esate informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Jūs sutinkate, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų arba nuo Mūsų nepriklausančiomis aplinkybėmis. Tokiu atveju mes įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  • 8.6. Prekių atsiėmimas atsiėmimo punkte:
   • 8.6.1. Jūs galite atsiimti prekes nemokamai prekių atsiėmimo punkte, esančiame: Laisvės pr. 125-201, Vilnius.
   • 8.6.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo Mūsų e-parduotuvėje esančios sistemos patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
   • 8.6.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Mūsų darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmenybės tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
 • 9. Daiktų grąžinimas
  • 9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
  • 9.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
  • 9.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  • 9.4. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
  • 9.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus
  • 9.6. Norėdami grąžinti daiktą Taisyklių 8 punkte nurodytais atvejais, Jūs privalote užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį atsiųsime Jums el. paštu nurodytu e-parduotuvės registracijoje.
  • 9.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 • 10. Atsakomybė
  • 10.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
  • 10.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
  • 10.3. Jus atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalies atliktus veiksmus.
  • 10.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.
  • 10.5. Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdami į Mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė Jums buvo suteikta.
  • 10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 • 11. Informacijos siuntimas
  • 11.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroniniu pašto adresu.
  • 11.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu pašto adresu.
 • 12. Baigiamosios nuostatos
  • 12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  • 12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  • 12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.